TERRITORI SOSTENIBLE

Treballem dia a dia per oferir solucions per a un desenvolupament humà sostenible i igualitari a llarg termini.

AVALUACIÓ AMBIENTAL

Desenvolupem els instruments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes per assegurar la integració dels objectius de sostenibilitat des de l’escala local i amb visió global. Som especialistes en avaluació ambiental de plans urbanístics, treballem conjuntament amb tots els agents que participen en l’elaboració de plans amb la perspectiva d’oferir propostes i solucions sostenibilistes i participades.

SERVEIS RELACIONATS

Avaluacions ambientals estratègiques de plans i programes
Estudis d’impacte ambiental
Gestió del sòl no urbanitzable
Gestió de projectes

PAISATGE

Entenem el paisatge com un element dinàmic fruit de les interaccions de la societat amb el seu entorn. Perquè les interaccions siguin harmòniques i sostenibles, desenvolupem estudis d’integració paisatgística, projectes de restauració d’espais i plans d’ús i gestió del territori sempre amb una visió transversal i holística que garanteixi el respecte de les activitats humanes amb l’entorn natural.

SERVEIS RELACIONATS

Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística
Cartes de paisatge i estudis cromàtics
Restauració d’espais terrestres i fluvials
Plans d’ús i gestió del territori

CONSTRUCCIÓ I MEDI AMBIENT

Partint d’una escala general que ens dona l’Avaluació Ambiental de plans i programes, baixem a una escala menor per aplicar els criteris marcats en els diferents planes de rang superior. Avaluem tots els impactes que pot suposar la construcció.

SERVEIS RELACIONATS

Memòries i annexos ambientals
Seguiments ambientals d’obres i construccions
Informes d’acompliment de mesures correctores

MOBILITAT

El concepte de la mobilitat parteix de la funcionalitat dels espais humans, per poder desenvolupar models de transport eficients i sostenibles.

SERVEIS RELACIONATS

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada

MEDI NATURAL

Entenem el medi natural com un espai a gestionar per ressaltar els seus valors. Amb la qual cosa, ens agrada fer gestions actives que millorin o mantinguin els valors naturals dels espais.

SERVEIS RELACIONATS

Estudis de flora i fauna
Projectes de recuperació d’espais fluvials
Projectes de recuperació d’espais degradats
Estudi de la connectivitat

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ

CONTACTE

C/ Jaume Munmany, 29
08500 Vic
Telèfon: (+34) 938 857 272
Mòbil: (+34) 649 171 776
Email: acc@ambientals.com
Web: www.ambientals.com

    Per enviar el seu missatge, activa aquesta casella d'acceptació de l'avís legal i la política de privacitat.

    Prova que ets humà seleccionant l'icone de camió.